Huurders

Als huurders maken van de gebouwen gebruik:

Humanitas Rivierenland is er voor mensen die samen met een steuntje in de rug van een vrijwilliger weer op eigen kracht verder kunnen met het leven. Jaarlijks bieden onze 19.000 goed geschoolde vrijwilligers hulp aan ruim 74.000 deelnemers, met betrekking tot Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien en Thuisadministratie. De contacten worden lokaal georganiseerd. 

Inloophuis Tiel een initiatief van St. Diaconaal Centrum Tiel
Het Inloophuis Tiel is alle dagen van het jaar open van 12 tot 15 uur. Iedereen is welkom voor gezelligheid, informatie of een goed gesprek; de krant lezen of een spelletje doen. Twee keer per week is er een goede warme maaltijd voor weinig geld.

Klesteo Kleding- en speelgoedbank Tiel wil vanuit de opdracht van naastenliefde aan alle mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om kleding of schoenen te kopen, helpen. Wij voorzien hen halfjaarlijks, dankzij geschonken kleding, schoenen of speelgoed, van een geheel nieuwe garderobe.

Bij dagbestedingslocatie en inloop RIBW DAC Dolfijn in Tiel staat jouw vraag centraal. Wat wil jij vandaag doen? Creatief werken, spelletjes doen… het kan hier allemaal. In het dagactiviteitencentrum werken mensen aan hun hersteldoelen.

SchuldHulpMaatje | St. Maatjes voor elkaar Tiel is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Toon Hermans Huis Tiel – Centrum voor wie geraakt is door kanker

"Als alles voorbij is, begint het vaak pas"

Niet alleen voor mensen die zelf kanker (gehad) hebben, maar ook voor hun partners, kinderen, familie en nabestaanden.

Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.

daarnaast maken ca 15 andere organisaties mede gebruik van de gebouwen