Gebouwen

Door de stichting worden een tweetal gebouwen geëxploiteerd:

locatie Centrum 

locatie Oost

 

 

 

© Stichting Sociaal Plein Tiel