Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 - het ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk werk in de   
   samenleving;

- synergie na te streven bij het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk werk en het creëren van een platform waarin de
  mensen, aangesloten bij de algemeen nut beogende instellingen, elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en       elkaar kunnen versterken;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door met name, maar niet uitsluitend:
- de beschikbaarstelling en het beheer van huisvesting voor organisaties die een sociaal-maatschappelijk belang nastreven én die de status van algemeen nut beogende instelling hebben, om niet of tegen een zeer geringe vergoeding die ver onder de kostprijs ligt;

- fondswervende activiteiten te verrichten

 

 

 

© Stichting Sociaal Plein Tiel