Bestuur

" Tiel kent vele stichtingen die belangrijk zijn voor onze inwoners. Veel tijd en energie gaat verloren aan het continu zoeken naar financiële middelen om de huisvesting te kunnen betalen. Om deze kosten te minimaliseren, maar ook continuïteit en kwaliteit te bieden, hebben we het Sociaal Plein Tiel opgericht. Als Tielenaar zet ik graag mijn kennis en netwerk in om hier een bijdrage aan te leveren." 

                                                                                                          Peter Dikker, voorzitter

 

"Na een werkzaam leven als arts wil ik mij na mijn pensionering liefst bezighouden met zaken die ik nuttig acht, leuk vind en waarbij ik denk iets bij te kunnen dragen. En daarom doe ik met veel plezier bestuurswerk voor het Sociaal Plein Tiel en het Diaconaal Centrum Tiel."

                                                                                                                               Roel Laduc

"Ik heb ervaren dat sociaal-maatschappelijke organisaties, goede doelen, grote vraagstukken kennen met betrekking tot hun huisvesting. Hoe mooi is het dan om je  talenten in te kunnen zetten voor een stichting die niet alleen oplossingen voor deze vraagstukken bedenkt maar ook uitvoert."                                      

                                                                                 Cor-Jan van der Wal, penningmeester

 

“De drive voor mijn activiteiten binnen de stichting is om mee te werken aan het ontzorgen van sociaal-maatschappelijke organisaties m.b.t. hun huisvesting, zodat  ze hun tijd en energie optimaal kunnen inzetten voor het doel waarvoor ze zijn opgericht.”

                                                                                               Antoon Wesselink, secretaris

 

 

 

© Stichting Sociaal Plein Tiel